Dark?

Kaikan Mesu Ochi ~DK Miyu, Hajimete no Mesuiki~ (Original) Bahasa Indonesia